CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA
sales7.anhoaco@gmail.com | Best Lab Solutions

Nắp Đậy Cuvet Dùng Cho Máy Đo Quang Cầm Tay

Tên sản phẩm: Nắp Đậy Cuvet Dùng Cho Máy Đo Quang Cầm Tay

Model sản phẩm: HI731335

Hãng: HANNA

Nhóm: Dung dịch chuẩn PH

Giá: Liên hệ

Nắp Đậy Cuvet Dùng Cho Máy Đo Quang Cầm Tay HI967xx

Code: HI731335

Hãng: Hanna - Hàn Quốc

Đặc điểm:

  • HI731335 là nắp đậy cuvet thủy tinh sử dụng với máy đo quang cầm tay HI967xx. Mỗi nắp có một rãnh chỉ thị để đảm bảo cuvet được đặt vào quang kế ở vị trí giống nhau trong mỗi lần đo. Nắp cũng được sử dụng để ngăn chặn bất kỳ ánh sáng can thiệp với phép đo quang học. HI731335 bao gồm 4 nắp.
  • Rãnh đánh dấu trên nắp chỉ hướng đặt cuvet vào nắp
  • Ngăn chặn ánh sáng lạc xâm nhập
  • Khi sử dụng một quang kế điều quan trọng là đặt cuvet ở vị trí tương tự nhau trong mỗi lần zero máy và khi đo mẫu phản ứng để duy trì một vị trí nhất quán theo quy định của Luật Beer-Lambert
  • HI731335 là nắp đậy cuvet thủy tinh cho dòng máy đo quang cầm tay HI967xx. Nắp được thiết kế không cho bất kỳ ánh sáng lạc xâm nhập vào khoang chứa cuvet của hệ thống quang học
Email: sales7.anhoaco@gmail.com msg zalo Phone
Top